Kancelaria Denarium

Oferta

Kompleksowe działania windykacyjne

Windykację polubowną obejmującą negocjacje telefoniczne, wysyłanie wezwań do zapłaty, ustalanie warunków spłat, monitoring zawartych ugód, skip tracing, oraz windykację terenową – naszym wynagrodzeniem jest ustalona prowizja od kwoty zwindykowanej.

Kompleksowa obsługa prawna

Kompleksową obsługę prawną w procesie windykacji w postaci uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu elektronicznym EPU jak i w postępowaniu tradycyjnym, oraz obsługę w procesie egzekucji – naszym wynagrodzeniem są zasądzone i ściągnięte koszty zastępstwa procesowego.

Monitoring spływu należności

Usługę monitoringu spływu należności – wynagrodzeniem jest ustalony ryczałt, zależny od ilości rekordów.

Na każdym etapie windykacji

Oferujemy gotowość podjęcia działań na każdym etapie procesu windykacyjnego tzn. etapie polubownym, w trakcie postepowania sądowo- egzekucyjnego, bądź po bezskutecznej egzekucji Nie ma dla nas znaczenia , na którym etapie przystępujemy do działania , nie ma również problemu współpracy z firmami, które posiadają swój zespół prawny , my zaś tylko zajmujemy się windykacją polubowną.

MONITORING PŁATNOŚCI

Usługa bardzo miękkiej windykacji jest uruchamiana w stosunku do kontrahenta naszego Zleceniodawcy w momencie, kiedy zbliża się termin płatności należności, bądź ten termin już nastąpił. Staramy się, aby podczas realizacji tej usługi zostały zachowane dobre relacje pomiędzy naszym Zleceniodawcą a jego klientem. Ma ona na celu doprowadzenie do prawidłowych zachowań płatniczych oraz utrzymania relacji handlowych.

WINDYKACJA POLUBOWNA

Polega na negocjacjach z dłużnikiem, aby wspólnie ustalić jak najlepszy sposób i termin spłaty długu. Z dłużnikiem kontaktujemy się listownie, telefonicznie, za pomocą komunikatorów oraz osobiście w trakcie wizyt naszych windykatorów, dążąc do zawarcia wiążącej ugody. W ramach windykacji terenowej oraz usługi skip tracingu zdobywamy informacje o dłużniku, które pozwalają ustalić jego sytuację finansową, gdyby była potrzeba zabezpieczenia majątku. Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego wykorzystujemy cały wachlarz możliwości, jakie posiadamy, w szczególności możliwości wynikające z windykacji terenowej. Statystycznie 70% należności jest egzekwowanych w drodze windykacji polubownej.

WINDYKACJA SĄDOWO-EGZEKUCYJNA

W przypadku braku kontaktu lub chęci dłużnika do współpracy nasz zespół prawny przygotowuje stosowny pozew sądowy. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie sądowego nakazu zapłaty lub wyroku. Nasi prawnicy reprezentują klienta w trakcie całego postępowania sądowego, uzyskują nakaz zapłaty w sposób tradycyjny, jak i poprzez Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Wyrok lub nakaz sądowy wzmacnia pozycję Wierzyciela wobec dłużnika. Wykazuje, że dług jest wymagalny. Po uzyskaniu nakazu zapłaty w naszym standardzie działania jest dalszy kontakt z dłużnikiem, który często owocuje spłatą długu. Uzyskany nakaz zapłaty oraz brak chęci ze strony dłużnika do spłaty zadłużenia powoduje skierowanie sprawy do komornika. Obecna sytuacja prawna wymaga od Wierzyciela aktywnego uczestniczenia w postępowaniu egzekucyjnym. Nasza kancelaria nadzoruje postępowanie egzekucyjne. Nadzór ten ma postać kontroli sprawnego i terminowego realizowania przez komornika czynności, poszukiwania majątku w tym również ukrywanego i zbytego, uczestniczenia w czynnościach prowadzonych przez komornika w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej bądź zamieszkania dłużnika, udziału w licytacjach, oszacowaniu.

WINDYKACJA PO BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI

Niestety nie wszystkie sprawy windykacyjne kończą się sukcesem. Pomimo naszego zaangażowania dług jest niespłacony. Takie sprawy w dalszym ciągu są przedmiotem naszego działania. Na bieżąco monitorujemy sytuację dłużników, badamy ich aktywność, po to aby w odpowiedni moment przypomnieć im o konieczności spłaty zadłużenia, bądź gdy dłużnik nie ma zamiaru spłacać swojego długu, wszcząć ponowną egzekucję. Wykorzystujemy tu wszystkie elementy z windykacji polubownej.

Nasze wynagrodzenie

Elastycznie podchodzimy do kwestii naszego wynagrodzenia . Może to być wynagrodzenie w formie prowizyjnej , gdzie nasz klient płaci tylko za efekty, to znaczy płaci określony procent od kwoty realnie zwindykowanej ale również możemy się umówić na stały co miesięczny ryczałt za wykonanie określonych czynności.

Jesteśmy elastyczni na kwestię raportowania klientom naszych poczynań ponieważ wiemy , że oprócz skutecznej windykacji potrzebny jest także bieżący kontakt z naszymi kontrahentami. Dbamy o to, aby klient na bieżąco wiedział, co się dzieje w jego sprawach.