Kancelaria Denarium

Kompleksowe usługi windykacji należności

Co robimy?

Nasza firma windykacyjna świadczy usługi kompleksowej windykacji należności dla podmiotów gospodarczych. Obsługujemy firmy mające niewielkie obroty , jak również duże spółki oraz instytucje finansowe. Nasi klienci zajmują się produkcją, usługami oraz handlem. Nie lekceważymy współpracy z klientami indywidualnymi. Windykację długów prowadzimy na terenie całej Polski , a także coraz częściej w Europie.

320+ klientów

50 000+ wygranych spraw

14+ specjalistów

Długi konsumenckie i biznesowe

Ściągamy długi konsumenckie powstałe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych usług , jak również długi powstałe w relacjach biznesowych.

Nasza spółka ukierunkowana jest na prowadzenie kompleksowej windykacji należności , nie prowadzi innej działalności ubocznej ponieważ chcemy być postrzegani przez naszych zleceniodawców, jako bezkompromisowy zespół windykatorów.

Czym się zajmujemy?

Windykujemy należności masowe z tytułu:

opłat komunikacyjnych

pożyczek konsumenckich

ubezpieczeń komunikacyjnych
po bezskutecznej egzekucji

zobowiązań telekomunikacyjnych

rozliczeń B2B

Struktura naszej spółki

Po to, aby skutecznie windykować i sprawnie funkcjonować struktura naszej spółki składa się z:

Zespół administracji biurowej

Zespołu administracji biurowej. Zadaniem tego zespołu jest bieżąca obsługa firmy w zakresie obsługi korespondencji, dokumentacji finansowej, przygotowywania i przyjmowania zleceń, dbania o całokształt funkcjonowania spółki oraz kontakt z klientem.

Zespół windykacji polubownej

Zespołu windykacji polubownej. Na bieżąco kontaktuje się z dłużnikami, negocjuje warunki spłaty, nadzoruje realizację harmonogramów, pozyskuje informacje o dłużnikach. Działania te są realizowane przez call center, windykację terenową, skip-tracing.

Zespół prawny

Składa się z adwokatów i radców prawnych. Przygotowuje pozwy do sądu, uczestniczy w rozprawach, wszczyna egzekucje, gdy jest taka potrzeba, podejmuje inne kroki prawne.

Kancelaria Prawna

Nasza firma windykacyjna jest wspólnikiem Kancelarii Prawnej Denarium P. Chmiel spółka komandytowa, której usługi polecamy.
www.kancelariaprawnadenarium.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy v4